- BİNA İÇİ VE DIŞI KANAL VE ROGAR AÇMA (TEMİZLEME)
   
 
ELECTRIC-EEL MODEL- C KANAL VE ROGAR AÇMA MAKİNASI (50- 300 mm. Çap aralığında, 60 metre temizleme kapasiteli)
   
 
• Makinanın motoru, 3/4 H.p. gücünde kondansatörlü ve korumalı özelliktedir. (Elektrikli, 22O V.)

• Makinanın temizleyici spiral ve başlıklarla ileri/ geri devri, en az 750 devir/ dakika’ dır.

• Makina motor ve aksesuarları, otomatik siviçli kumanda sistemi sayesinde tek kişiyle hareket ettirilip kullanılabilmektedir.

• Makinanın motoruna akuple, yüksek verimli dişli takım kutusu bulunmaktadır.

 

• Çift katlı spiralin kırılmasını ve eğilmesini engelleyici çelik kaplama spiral kavramasına
sahip bulunm
aktadır.

• Makina, çapı 50 mm. ile 300 mm. aralığındaki boru ve kanalları 60 metre mesafeye kadar
her nevi katı, sıvı atık maddelerden arındırıp temizleme özelliğine sahiptir.

• Makina beraberinde kullanılacak olan spiraller, çift katlı ve eğilebilir yapıda olup temizleme başlıklarıyla beraber S' li ve U tip borularda da (Plastik borularda dahil) dönerek rahatlıkla ileri- geri temizleme yapabilecektir.

• Makina çift katlı korlu spiralleri (birbirine eklenebilir tip) başlıklarla beraber, aşırı derecede tıkalı kanal ve borularda (kök, taş, cam, kireç, donmuş yağ v.b.) kolayca temizleyerek ilerlemektedir. (Geri hareketi de mevcuttur.)

• Makina uzaktan da kumanda edilebilen siviçle çalışmaktadır.

• Makina çalışmaya başladığı anda spiral ve uygun başlıklarla beraber elle kumandaya ihtiyaç kalmadan kendi kendine hareket edebilir özelliktedir.

• Çift katlı korlu spiral ile beraber kendiliğinden ilerleyen başlıklar (kesme, parçalama, öğütme, bulup getirme v.b.gibi) atık maddelerin tümünü kanaldan uzaklaştırabilecek yapıda olup makine beraberinde verilecektir.

• Makina spirallerinin, boru ve kanallarda sıkışmadan dolayı hareket edememe durumunda ileri veya geri itici kumandayla hareketi kolaylaştırıcı destekleme aparatı bulunmaktadır.


Makina Beraberinde Verilecek Standart Aksesuarlar 13 Adet Çift
katlı Spiral
(32 mm. çap* 2.5 m., toplam 32.5 m.)- 2 Adet SC-15 Paslanmaz çelik Spiral taşıma sepeti

- 1 Adet SC-13 Spiral koruma ve destekleme aparatı

- 1 Adet SC-18 Spiral Ayırma Anahtarı

- 1 Adet A-1 DC Küçük tip Kesici bıçak spiral başlığı

- 1 Adet A-2 DC Büyük tip " " " "

- 1 Adet HDD-2T Aşırı tıkalı S ve U borular için spiralli uzun
tip kesici spiral başlığı

- 1 Adet A-14DC Geniş borular için Parçalayıcı tip köpekbalığı
dişli spiral başlığı

- 1 Adet HDD-4S Burgulu Tip testere ağızlı kök kesme başlığı

- 1 Adet U-4H U Tip Öğütme ve parçalama başlığı

- 1 Adet HDD-7 Konik açılı kancalı tip Bul-getir spiral başlığı

- 1 Adet Katlanabilir tip makinaya monteli taşıyıcı araba
(Her yöne manevra alabilen)

 

 
 
 
Model- C Kanal Açma Makinası J Modelli Temizleme Kiti
(50- 100 mm. çap aralığında Kanalların temizliği için)
______________________________________________________
12 Adet Model-J 22 mm. çapında çift katlı korlu flexıble Spiral
(herbiri 1.8 metre, Toplam 21.6 metre)
1 Adet SJ-7 Spiral Adaptörü
1 Adet SJ-8 Spiral Ayırma Anahtarı
1 Adet A-1JC Bıçak Tip kesme ve parçalama başlığı
1 Adet A-1TJC Bıçak ağızlı geni? kesme ve parçalama başlığı
1 Adet A-13-2JC U Tip testere ağızlı kök kesme başlığı
1 Adet U-3J Köpekbalığı dişli kesme ve öğütme başlığı
1 Adet HDJ-7 Kancalı Tip Bul-getir Spiral Başlığı
1 Adet Spiral Taşıma Sepeti